Đào tạo quản lý nhà hàng

6.000.000 VNĐ

Quản lý nhà hàng hiệu quả là một thách thức nếu bạn không biết  kiểm soát nhân viên, kiếm đếm cộng cụ dụng cụ & vật tư tiêu hao sử dụng hàng tháng. Trong một số trường hợp, người quản lý cũng phải làm các công việc như nhân viên để xử lý các vấn đề của cả nhân viên và khách hàng. Nhưng làm thế nào để quản lý đúng cách từ việc tuyển dụng, tính cost món ăn đến làm báo cáo lỗ lãi… tất cả sẽ đều được hỗ trợ trong khóa học quản lý nhà hàng từ GH Hospitality

Chi tiết sản phẩm

Quản lý nhà hàng hiệu quả là một thách thức nếu bạn không biết  kiểm soát nhân viên, kiếm đếm cộng cụ dụng cụ & vật tư tiêu hao sử dụng hàng tháng. Trong một số trường hợp, người quản lý cũng phải làm các công việc như nhân viên để xử lý các vấn đề của cả nhân viên và khách hàng. Nhưng làm thế nào để quản lý đúng cách từ việc tuyển dụng, tính cost món ăn đến làm báo cáo lỗ lãi… tất cả sẽ đều được hỗ trợ trong khóa học quản lý nhà hàng từ GH Hospitality